הראשונים תיכון

תוצאות חיפוש

סה"כ תוצאות: 1000
1. שחור כחול לבן : מסע אל תוך החברה החרדית בישראל
מס' מיון: 296.681
סימן מדף: זיכ
2. חצי חצי : על ישראלים ממוצא עדתי מעורב
מס' מיון: 305.8
סימן מדף: שגי
3. תמונות של בשר
מס' מיון: 704.943.2
סימן מדף: בור
4. להתגרש חכם : משפחה בסבך הגירושים
מס' מיון: 301.428.4
סימן מדף: זהר
5. אוריאן
מס' מיון: ס
סימן מדף: פנק
6. שריעה בעידן המודרני : ההלכה למיעוטים המוסלמיים
מס' מיון: 297.14
סימן מדף: זחא
7. כיפת ברזל
מס' מיון: 358.13
סימן מדף: כפי
8. קרב מוחות : ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב
מס' מיון: 005.84
סימן מדף: לוי
9. הסלע האדום : המסעות האסורים לפטרה
מס' מיון: 915.695
סימן מדף: שפר
10. אלימות אלוהית : שני חיבורים על אלוהים ואסון
מס' מיון: 296.121
סימן מדף: אופ
11. שישה נושאים בציונות
מס' מיון: 933.609
סימן מדף: לב
12. בת המקום : ספרא
מס' מיון: ס
סימן מדף: אינ
13. המאחרים
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיף
14. זה לא שאני לא אוהבת
מס' מיון: ס
סימן מדף: הרא
15. מחר נעבוד
מס' מיון: ש
סימן מדף: חכי
16. חלום סקיפיו
מס' מיון: ס
סימן מדף: פיר
17. THE HARE WITH AMBER EYES : A HIDDEN INHERITANCE
מס' מיון: 922.962
סימן מדף: EPH
18. מי שנפלה עליו מפולת : שירים
מס' מיון: ש
סימן מדף: ניר
19. הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה
מס' מיון: ש
סימן מדף: חסן
20. ניסויים בחשמל
מס' מיון: ש
סימן מדף: נדל
21. כל שמותי : שירים 1993-2013
מס' מיון: ש
סימן מדף: אמי
22. בצע
מס' מיון: ש
סימן מדף: פרו
23. ראנא : שירים 2005-2012
מס' מיון: ש
סימן מדף: הרכ
24. שירים נבחרים
מס' מיון: ש
סימן מדף: שרי
25. שמש שקהלת לא ידע : שירים
מס' מיון: ש
סימן מדף: הר-ש
26. ממדינת מקדש לעם הספר : היסטוריה של בית שני : מדריך למורה
מס' מיון: 933.1
סימן מדף: כהן
27. הלאומיות בישראל ובעמים : ראשית הדרך עד 1920
מס' מיון: 933.4
סימן מדף: קוב
28. הלאומיות בישראל ובעמים : ראשית הדרך עד 1920 : מדריך למורה
מס' מיון: 933.4
סימן מדף: קוב
29. בצל גבירתנו
מס' מיון: ס
סימן מדף: זרח
30. אמא שלנו חיה כאן
מס' מיון: ס
סימן מדף: שבי
31. עבודת אדמה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גול
32. עם הנצח לא מפחד
מס' מיון: ס
סימן מדף: בוי
33. מבט חטוף של הנצחי : קובץ סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: אלמ
34. קריאה עיוורת : מבחר סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברט
35. רק פה לא קרה שום דבר
מס' מיון: ס
סימן מדף: סלע
36. לצחוק על הבודהא : ההומור המשחרר של הזן בודהיזם
מס' מיון: 294.3927
סימן מדף: מרק
37. וילה בג'ונגל : אפריקה בתרבות הישראלית
מס' מיון: 327.569
סימן מדף: בר-י
38. בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל
מס' מיון: 297.8
סימן מדף: עלי
39. משבר מדעי הרוח
מס' מיון: 001.3
סימן מדף: רינ
40. הר הזכרון יזכר במקומי : הזיכרון החדש של השואה בתרבות הפופלרית בישראל
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: שטי
41. בנתיב הדממה : הפעילות החשאית למען יהודי ברית המועצות
מס' מיון: 933.547
סימן מדף: רוז
42. תימן : אנטומיה של מדינה כושלת
מס' מיון: 953.32
סימן מדף: רבי
43. ותאמר בלבה : נשים מהמקרא בצומתי חיים
מס' מיון: 221.92
סימן מדף: מק
44. פנחס שדה : היומנים
מס' מיון: H3
סימן מדף: שדה
45. פורצת הדרך מעג'מי
מס' מיון: 92
סימן מדף: חיל
46. נופים חבושי עיניים
מס' מיון: ש
סימן מדף: ביט
47. פגישה עם השחקנים
מס' מיון: ש
סימן מדף: בזר
48. על זה לא מדברים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלי
49. EMMY AND THE INCREDIBLE SHRINKING RAT
מס' מיון: F
סימן מדף: JON
50. THE TIME MACHINE
מס' מיון: F
סימן מדף: WEL
51. STONE WORDS : A GHOST STORY
מס' מיון: F
סימן מדף: CON
52. VALUE TALES : STORYBOOK , STORIES FOR GROWING GOOD PEOPLE - HELEN KELLER : THE VALUE OF DETERMINATION
מס' מיון: F
סימן מדף: JOH
53. שיעור מולדת : שירים על הארץ ודברים על הבית
מס' מיון: 782.42
סימן מדף: קוט
54. פיבן : עבודות 1990-1999 [קטלוג]
מס' מיון: 741.5
סימן מדף: פיב
55. ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל : מקראה
מס' מיון: 320.4(9)
סימן מדף: נוי
56. THEY'RE POETS AND THEY KNOW IT! : A COLLECTION OF 30 TIMELESS POEMS
מס' מיון: F
סימן מדף: THE
57. NOTES FROM A LIAR AND HER DOG
מס' מיון: F
סימן מדף: CHO
58. SPAIN OR SHINE
מס' מיון: F
סימן מדף: JEL
59. WARRIORS : THE NEW PROPHECY, 6 - SUNSET
מס' מיון: F
סימן מדף: HUN
60. DO THE MATH : SECRETS, LIES, AND ALGEBRA
מס' מיון: F
סימן מדף: LiC
61. HONUS AND ME ; A BASEBALL CARD ADVENTURE
מס' מיון: F
סימן מדף: GUT
62. TAKE YOUR BASE
מס' מיון: F
סימן מדף: HUG
63. A JOURNEY TO THE NEW WORLD : THE DIARY OF REMEMBER PATIENCE WHIPPLE
מס' מיון: F
סימן מדף: LAS
64. SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
מס' מיון: F
סימן מדף: SCA
65. ANASTASIA : THE LAST GRAND DUCHESS
מס' מיון: F
סימן מדף: MEY
66. DOGSONG
מס' מיון: F
סימן מדף: PAU
67. ISLAND ,3 : ESCAPE
מס' מיון: F
סימן מדף: KOR
68. THE BOY OF A THOUSAND FACES
מס' מיון: F
סימן מדף: SEL
69. RECIPE FOR TROUBLE : THE CUPCAKE CLUB
מס' מיון: F
סימן מדף: BER
70. השמלה הכחולה וסוכן הביטוח
מס' מיון: ס
סימן מדף: בזר
71. JANE EYRE
מס' מיון: F
סימן מדף: BRO
72. CHERLOTTE BRONTE : A PASSIONATE LIFE
מס' מיון: 92
סימן מדף: GOR
73. SISTER OF MY HEART
מס' מיון: F
סימן מדף: DIV
74. ילד אחד יותר מדי
מס' מיון: ס
סימן מדף: אור
75. היה יהיה : אסופת ספרות ספקולטיבית 4
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: היה
76. מכת מחץ
מס' מיון: ס
סימן מדף: קוב
77. משחק הציד
מס' מיון: ס
סימן מדף: קוב
78. נערות למופת
מס' מיון: ס
סימן מדף: בלא
79. אבק שרפה
מס' מיון: ס
סימן מדף: קוב
80. על מנהלים כמנהיגים
מס' מיון: 303.34
סימן מדף: פופ
81. בשאיפה למצוינות : אמרות מרחבי העולם על כח רצון והצלחה
מס' מיון: 808.882
סימן מדף: בשא
82. ג'ק וזינה : סיפור אמיתי של אהבה וסכנה
מס' מיון: 920.7
סימן מדף: ברי
83. עצמאות - לקראת מדינה : נטילת היוזמה - קרבות בקסטל
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: עצמ
84. עצמאות - לקראת מדינה : חודשי המלחמה הראשונים - חיפה - המלחמה הבין-קהילתית עד מרס 1948
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: עצמ
85. עצמאות - לקראת מדינה : נטילת היוזמה - חיפה - קרב ההכרעה
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: עצמ
86. אליס בארץ הפלאות : ספר בימוי הפקת יב'
מס' מיון: מ
סימן מדף: קרו
87. קפה הבוקר בריח העשן : מפגשם של היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: פור
88. שואה ממרחק תבוא : אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה, 1933-1948
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: שוא
89. החברה הישראלית בצנע, 1949-1950
מס' מיון: 330.9
סימן מדף: ורד
90. חלופיים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: מרש
91. הפרינצ'יפסה
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרנ
92. השקר הרביעי
מס' מיון: ס
סימן מדף: גלב
93. עצמי עיניים חזק
מס' מיון: ס
סימן מדף: ורד
94. פטיט אנגלז
מס' מיון: ס
סימן מדף: סנד
95. בלש זמני
מס' מיון: ס
סימן מדף: בצר
96. אורגת השטיחים מאיספהן
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרץ
97. יותר מדי אושר
מס' מיון: ס
סימן מדף: מונ
98. המראה מקאסל רוק : סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מונ
99. סודות גלויים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מונ
100. אנחנו ושכמותנו : בארץ ניכר
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוב
101. על גבול יערות הרוזמרין
מס' מיון: ס
סימן מדף: ויס
102. המאהב הקשיש שלי
מס' מיון: ס
סימן מדף: לן
103. כנפי הדמיון
מס' מיון: ס
סימן מדף: וזל
104. MY PROMISED LAND : THE TRIUMPH AND TRAGEDY OF ISRAEL
מס' מיון: E990
סימן מדף: SHA
105. TIS : A MEMOIR
מס' מיון: F
סימן מדף: MCC
106. SHOOT THE MOON
מס' מיון: F
סימן מדף: LET
107. THE AGE OF INNOCENCE
מס' מיון: F
סימן מדף: WHA
108. In the Country of Last Things
מס' מיון: F
סימן מדף: AUS
109. משרת העצמות
מס' מיון: ס
סימן מדף: ריס
110. שאטר איילנד
מס' מיון: ס
סימן מדף: ליה
111. להתחתן
מס' מיון: 910.4
סימן מדף: גיל
112. חלודה אמריקאית
מס' מיון: ס
סימן מדף: מיי
113. ההודאה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרי
114. וירג'יל וביאטריס
מס' מיון: ס
סימן מדף: מרט
115. בריג'ט ג'ונס : עובדות החיים
מס' מיון: ס
סימן מדף: פיל
116. הסמל האבוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברא
117. אחד, לא חשוב מאיזו עדה
מס' מיון: ס
סימן מדף: קיצ
118. פרקים נבחרים בפיזיקה של אסונות
מס' מיון: ס
סימן מדף: פסל
119. הודו : המהות, המודעות, הספרות והמיסטיקה של הודו : מבחר מתוך יצירות המופת ההודיות
מס' מיון: 294.3
סימן מדף: הוד
120. פוליטיקלי קורקט - היה היה סיפור או: היה היה פעם בזמן עוד יותר נאור
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרנ
121. המיתולוגיה היפנית
מס' מיון: 299.56
סימן מדף: רז
122. דקסטר חולם חלומות אפלים
מס' מיון: ס
סימן מדף: לינ
123. ילד נמר
מס' מיון: ס
סימן מדף: ביב
124. קל להצליח במבחן : מדריך ללמידה למבחנים כי ציון טוב מתחיל בלמידה נכונה : הדרכה, כללים, טיפים ועצות איך ללמוד למבחנים
מס' מיון: 371.3
סימן מדף: רוט
125. תורת הניהול
מס' מיון: 658.4
סימן מדף: וינ
126. תורת הארגון
מס' מיון: 658.4
סימן מדף: וינ
127. הלאומיות בישראל ובעמים : ראשית הדרך עד 1920
מס' מיון: 933.4
סימן מדף: נוה
128. ממדינת מקדש לעם הספר : ימי הבית השני ותקופת המשנה
מס' מיון: 933.1
סימן מדף: שחר
129. מתמטיקה : במבנה הצבירה, שאלון 035003, חלק א'
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: גבע
130. עליית הנוער : רציפות ושינוי
מס' מיון: E982.11
סימן מדף: גוט
131. משחקים בחצר האחורית
מס' מיון: מ
סימן מדף: מזי
132. בדרכים : המגילה המקורית
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרו
133. סיפורים מתעוררים לחיים
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: קפי
134. הנאום האחרון של משה
מס' מיון: 221.92
סימן מדף: משה
135. צפור אחוזת קסם : כתבים וציורים
מס' מיון: H1
סימן מדף: זלד
136. משחקי הסוף : המפגש
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: פרי
137. הבשורה על-פי יהודה
מס' מיון: ס
סימן מדף: עוז
138. מגלים לשון : שאלון ב'
מס' מיון: 492.407.6
סימן מדף: זינ
139. תיכון לילה : רסיסים
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוה
140. הומרוס
מס' מיון: 883
סימן מדף: הומ
141. מתנות החתונה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אדף
142. המתיקות שבדמעות
מס' מיון: ס
סימן מדף: חג'י
143. שש שנים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קוב
144. אביגיל
מס' מיון: ס
סימן מדף: ז'קו
145. הצורף
מס' מיון: ס
סימן מדף: סקל
146. צביטה בלב
מס' מיון: ס
סימן מדף: אפר
147. חמישה ימים שזעזעו את העולם : אירופה בשלהי מלחמת העולם השנייה
מס' מיון: 940.63
סימן מדף: בסט
148. מטען חורג
מס' מיון: ס
סימן מדף: בלד
149. שומרת הסוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
150. קו המלח : כרך א'
מס' מיון: ס
סימן מדף: שמע
151. קריאת הקוקייה
מס' מיון: ס
סימן מדף: רול
152. קו המלח : כרך ב'
מס' מיון: ס
סימן מדף: שמע
153. ראינו לילה
מס' מיון: ס
סימן מדף: ביא
154. עוד תראו
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרג
155. סיני
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרא
156. למה דג ציפור
מס' מיון: ס
סימן מדף: שור
157. הבקעה
מס' מיון: ס
סימן מדף: להי
158. נאמנים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: רות
159. האיש האחרון במגדל
מס' מיון: ס
סימן מדף: אדי
160. קצה הנצח
מס' מיון: ס
סימן מדף: פול
161. בנגאזי-ברגן-בלזן
מס' מיון: ס
סימן מדף: סוכ
162. נוף גדול שומם
מס' מיון: ס
סימן מדף: אסק
163. אני באה משם
מס' מיון: ס
סימן מדף: ריס
164. החלון הפתוח
מס' מיון: ס
סימן מדף: סאק
165. הרפואה המגדרית : לקראת המובן מאליו
מס' מיון: 610
סימן מדף: גלז
166. בשפריר חביון
מס' מיון: ס
סימן מדף: סבת
167. אהבה למרחקים ארוכים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ספר
168. סחיטה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרי
169. הרץ במבוך
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: דשנ
170. מבחני בגרות במתמטיקה לשאלון 806 עם פתרונות מלאים
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: מיט
171. EVIL QUEEN TUT AND THE GREAT ANT PYRAMIDS
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
172. INTO THE LABYRINTH
מס' מיון: F
סימן מדף: WEI
173. הרפיה עצמית
מס' מיון: 158.12
סימן מדף: אלי
174. השתלות איברים
מס' מיון: 617.95
סימן מדף: קרמ
175. יגאל
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: יגא
176. מאז הלילה ההוא
מס' מיון: ס
סימן מדף: דיק
177. שקיעה בעלטה
מס' מיון: ס
סימן מדף: בלא
178. קדיש : השפעתו על היהדות
מס' מיון: 296.309
סימן מדף: צ'רנ
179. האנשים הכחולים : סיפורים צפון-אמריקאיים בני-זמננו
מס' מיון: ס
סימן מדף: אנש
180. הגיסות
מס' מיון: מ
סימן מדף: טרמ
181. גברת ורבורג
מס' מיון: ס
סימן מדף: לינ
182. רשימת המשאלות
מס' מיון: ס
סימן מדף: ספי
183. המדריך לימים הקרובים
מס' מיון: ס
סימן מדף: בלו
184. גינס שיאי עולם 2014
מס' מיון: 001.9
סימן מדף: גינ
185. 1948 : תולדות המלחמה הערבית-הישראלית הראשונה
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: מור
186. ככל עם ועם : ישראל 1881-2000
מס' מיון: 933.609
סימן מדף: שפי
187. אינטליגנציה תוצאתית : היכולת לניהול עצמי ממוקד תוצאות
מס' מיון: 153.9
סימן מדף: קלי
188. המעניק
מס' מיון: ס
סימן מדף: לור
189. חברים מספרים על ישו
מס' מיון: מ
סימן מדף: קינ
190. עצמאות : עלון מס' 7 : צינור המים לנגב - 'המים נוסעים דרומה'
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: עצמ
191. עצמאות : עלון מס' 8 : עליית י"א היישובים בנגב
מס' מיון: E990.12
סימן מדף: עצמ
192. תל אביב נואר
מס' מיון: ס
סימן מדף: תל-א
193. אגדת ברונו ואדלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גוט
194. ניצבת
מס' מיון: ס
סימן מדף: יהו
195. נעלמת
מס' מיון: ס
סימן מדף: פלי
196. סוס אחד נכנס לבר
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרו
197. אפקט הפייסבוק : מבט מבפנים על החברה שמחברת את העולם
מס' מיון: 338.76
סימן מדף: קיר
198. "כל הארץ חזית" : משירות התגוננות לפיקוד העורף 1936 - 2007
מס' מיון: 363.35
סימן מדף: כרמ
199. חותמם של הדברים כולם
מס' מיון: ס
סימן מדף: גיל
200. הדרך לגן עדן
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
201. גחליליות
מס' מיון: ס
סימן מדף: חומ
202. ארץ פלאות קשוחה וסוף העולם
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
203. מסיבה של אחרים : מבחר סיפורים ונובלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: הקר
204. לרקוד לרקוד לרקוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
205. אחרי החשכה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
206. ערבה עיוורת, עלמה נמה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
207. נגמר העוף (אבל גם הקוסקוס טעים)
מס' מיון: ס
סימן מדף: כהן
208. פיטר ולוכדי הכוכבים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: ברי
209. פיטר ושדדי הצללים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: ברי
210. תשעה סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: סלי
211. אמהות חושבות : נשים כותבות את האמת על אמהות
מס' מיון: 306.8743
סימן מדף: אמה
212. הייתי מאחוריך
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרג
213. הקיץ ההוא בפריס
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוו
214. יסודות החשבונאות
מס' מיון: 657
סימן מדף: לוי
215. DANNY THE CHAMPION OF THE WORLD
מס' מיון: F
סימן מדף: DAH
216. A CONNECTICUT YANKEE AT KING ARTHUR'S COURTR
מס' מיון: F
סימן מדף: TWA
217. VICTORY AN ISLAND TALE
מס' מיון: F
סימן מדף: CON
218. ההגנה [כתב עת] : מחברות מחקר
מס' מיון: E982.41
סימן מדף: הגנ
219. ירחים בעמק איילון : מכתבי משה שרת ממחנה המעצר לטרון 29 ביוני - 5 בנובמבר 1946
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: שרת
220. THE HISTORY OF LOVE
מס' מיון: F
סימן מדף: KRA
221. THREE CUPS OF TEA
מס' מיון: F
סימן מדף: MOR
222. THE RED TENT : A NOVEL
מס' מיון: F
סימן מדף: DIA
223. JULY'S PEOPLE
מס' מיון: F
סימן מדף: COR
224. עובר מסך
מס' מיון: 922.967.914.5
סימן מדף: יבי
225. זכרונות
מס' מיון: 922.96
סימן מדף: אבן
226. מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית חלק א'
מס' מיון: 150
סימן מדף: בר-א
227. מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש שני : פסיכולוגיה התפתחותית
מס' מיון: 150
סימן מדף: בר-א
228. רבייה בטבע : רבייה בצמחים, באדם ובבעלי חיים
מס' מיון: 574.1
סימן מדף: רבי
229. CLUB PRISMA : METODO DE ESPANOL PARA JOVENES: A1
מס' מיון: 460
סימן מדף: CLU
230. CLUB PRISMA : METODO DE ESPANOL PARA JOVENES: A2
מס' מיון: 460
סימן מדף: CLU
231. סדנה סביבתית : סביבה עירונית
מס' מיון: 301.31
סימן מדף: אבר
232. סדנה סביבתית : חולות
מס' מיון: 301.31
סימן מדף: אבר
233. סדנה סביבתית : נחלים
מס' מיון: 301.31
סימן מדף: אבר
234. סדנה סביבתית : ים תיכון וחופים
מס' מיון: 301.31
סימן מדף: אבר
235. זעפרן
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרא
236. המוח הנשי
מס' מיון: 612.82
סימן מדף: ברי
237. בריחה ללא קץ
מס' מיון: ס
סימן מדף: רות
238. חלון פנורמי
מס' מיון: ס
סימן מדף: יטס
239. יסודות הכלכלה
מס' מיון: 330.2
סימן מדף: זימ
240. ניהול לתקווה : סיפורו של מנהל בית הספר שבח-מופת
מס' מיון: 373.246
סימן מדף: בנב
241. כלכלת תעשייה : יחידת 4 : ריכוזיות התעשייה
מס' מיון: 338.5
סימן מדף: שפר
242. המלחמה השביעית : איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים
מס' מיון: E990.3
סימן מדף: הרא
243. צוואות נבגדות
מס' מיון: ס
סימן מדף: קונ
244. סיפור מלחמה סיפור אהבה
מס' מיון: 922.963.55
סימן מדף: היר
245. תרגילים בכלכלה : חלק א'
מס' מיון: 330
סימן מדף: יוב
246. ההרפתקאות המפתיעות של הברון מינכהאוזן
מס' מיון: ס
סימן מדף: רספ
247. היהודים בימי הביניים : יהדות ספרד
מס' מיון: 933.546
סימן מדף: יהו
248. שירת ישראל בספרד
מס' מיון: H11
סימן מדף: שטל
249. פגישת חכמים : לקט מיצירות אשר ברש לשנת ה-500 לגירוש ספרד
מס' מיון: 296.78
סימן מדף: ברש
250. דמויות מיהדות ספרד בתור הזהב ובתור הגירוש : לציון 500 שנה לגירוש היהודים מספרד
מס' מיון: 933.546
סימן מדף: חקק
251. ירושלים בשירה העברית החדשה
מס' מיון: ש
סימן מדף: ירו
252. חנה סנש : תעודת הזהות וחוט החסד
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: סנש
253. ZAP! I'M A MIND READER
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
254. A GHOST NAMED WANDA
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
255. NEVER TRUST A CAT WHO WERARS EARRINGS
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
256. ELVIS THE TURNIP…AND ME
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
257. THE GET RICH QUICK CLUB
מס' מיון: F
סימן מדף: GUT
258. THE JUNGLE ADVENTURE MAZE BOOK
מס' מיון: F
סימן מדף: JUN
259. THE CHOCOLATE MARSHMELEPHANT SUNDAE
מס' מיון: F
סימן מדף: THA
260. COUSINS
מס' מיון: F
סימן מדף: HAM
261. THE MAGIC TOP MYSTERY
מס' מיון: F
סימן מדף: O'CO
262. 101 THINGS YOU NEED TO KNOW
מס' מיון: F
סימן מדף: 101
263. KID POWER
מס' מיון: F
סימן מדף: PFE
264. ניסים ונפלאות בקופסאות שימורים
מס' מיון: מ
סימן מדף: פו
265. JOKES TO READ IN THE DARK
מס' מיון: F
סימן מדף: COR
266. DEAR DUMB DIARY, LET'S PRETEND THIS NEVER HAPPENED
מס' מיון: F
סימן מדף: KEL
267. A SMART GIRL'S GUIDE TO FRIENDSHIP TROUBLES : DEALING WITH FIGHTS, BEING LEFT OUT AND THE WHOLE POPULARITY THING
מס' מיון: F
סימן מדף: CRI
268. A SMART GIRL'S GUIDE TO STICKY SITUATIONS : HOW TO TACKLE TRICKY, ICKY PROBLEMS AND TOUGH TIMES
מס' מיון: F
סימן מדף: SMA
269. SPLIT ENDS!
מס' מיון: F
סימן מדף: WAS
270. THE DISAPPEARING FRIEND MYSTERY
מס' מיון: F
סימן מדף: WAR
271. THE MYSTERY OF THE PURPLE POOL
מס' מיון: F
סימן מדף: WAR
272. THE MYSTERY CRUISE
מס' מיון: F
סימן מדף: WAR
273. THE BIG WAVE
מס' מיון: F
סימן מדף: BUC
274. DR. JEKYLL, ORTHODONTIST
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
275. GREAT-GRANDPA'S IN THE LITTER BOX
מס' מיון: F
סימן מדף: GRE
276. 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA
מס' מיון: F
סימן מדף: VER
277. THE KNIGHT AT DAWN
מס' מיון: F
סימן מדף: OSB
278. DINOSAURS BEFORE DARK
מס' מיון: F
סימן מדף: OSB
279. MUMMIES IN THE MORNING
מס' מיון: F
סימן מדף: OSB
280. VACATION UNDER THE VOLCANO
מס' מיון: F
סימן מדף: OSB
281. THE TV KID
מס' מיון: F
סימן מדף: BYA
282. THE LITTLES AND THEIR AMAZING NEW FRIEND
מס' מיון: F
סימן מדף: PET
283. HORRID HENRY'S CLASSROOM GOOTIES
מס' מיון: F
סימן מדף: SIM
284. HOT DOG! : ALL-TIME HOTTEST JOKES
מס' מיון: F
סימן מדף: KRU
285. MYSTERIES FOR CRIME-BUSTERS
מס' מיון: F
סימן מדף: MYS
286. IN THE TIME OF THE BUTTERFLIES
מס' מיון: F
סימן מדף: ALV
287. M.C. HIGGINS THE GREAT
מס' מיון: F
סימן מדף: HAM
288. SCRUFFY (ORIGINAL TITLE: THE TUESDAY DOG)
מס' מיון: F
סימן מדף: STO
289. JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL : A STORY
מס' מיון: F
סימן מדף: BAC
290. THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
מס' מיון: F
סימן מדף: LAR
291. THE STONE DIARIES
מס' מיון: F
סימן מדף: SHI
292. NIGHT FLIGHT
מס' מיון: F
סימן מדף: SAI
293. DON'T CALL IT NIGHT
מס' מיון: F
סימן מדף: OZ
294. MY SIDE OF THE MOUNTAIN
מס' מיון: F
סימן מדף: GEO
295. SARAH'S KEY
מס' מיון: F
סימן מדף: ROS
296. WHILE I WAS GONE
מס' מיון: F
סימן מדף: MIL
297. THE PIANO TUNER
מס' מיון: F
סימן מדף: MAS
298. THE BEST OF ME
מס' מיון: F
סימן מדף: SPA
299. SHIVER
מס' מיון: F
סימן מדף: STI
300. THE SECRET LIFE OF BEES
מס' מיון: F
סימן מדף: KID
301. MATCHED
מס' מיון: F
סימן מדף: CON
302. THE LIGHTNING THIEF
מס' מיון: F
סימן מדף: RIO
303. KEEPING THE MOON
מס' מיון: F
סימן מדף: DES
304. חסד חילוני
מס' מיון: 170.4
סימן מדף: פרי
305. תיאולוגיה פוליטית : ארבעה פרקים על תורת הריבונות
מס' מיון: 261.7
סימן מדף: שמי
306. THE UPSTAIRS ROOM
מס' מיון: F
סימן מדף: REI
307. THE MALDONADO MIRACLE
מס' מיון: F
סימן מדף: TAY
308. PRETEND YOU LOVE ME
מס' מיון: F
סימן מדף: PET
309. SLEEPING FRESHMEN NEVER LIE
מס' מיון: F
סימן מדף: LUB
310. BORN TO RACE
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
311. THE HOBBIT
מס' מיון: F
סימן מדף: TOL
312. HOTEL ON THE CORNER OF BITTER AND SWEET
מס' מיון: F
סימן מדף: FOR
313. THE BLUE DOLPHIN
מס' מיון: F
סימן מדף: BAR
314. PREP
מס' מיון: F
סימן מדף: SIT
315. TWO WAY STREET
מס' מיון: F
סימן מדף: BAR
316. BABE IN BOYLAND
מס' מיון: F
סימן מדף: GEH
317. CABIN 102
מס' מיון: F
סימן מדף: GAR
318. THE PERILOUS ROAD
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
319. ALAN AND NAOMI
מס' מיון: F
סימן מדף: LEV
320. THE SIGN OF THE BEAVER
מס' מיון: F
סימן מדף: GEO
321. THE WAR WITH MR. WIZZLE
מס' מיון: F
סימן מדף: KOR
322. BLACKBEARD'S GHOST
מס' מיון: F
סימן מדף: STA
323. THE WINTER ROOM
מס' מיון: F
סימן מדף: PAU
324. THE MOFFATS
מס' מיון: F
סימן מדף: EST
325. BIG LEAGUE BASEBALL PUZZLERS
מס' מיון: F
סימן מדף: FOR
326. THE INDIAN CUPBOARD
מס' מיון: F
סימן מדף: BAN
327. SOUNDER
מס' מיון: F
סימן מדף: ARM
328. THE DOOM STONE
מס' מיון: F
סימן מדף: ZIN
329. THE BEAN TREES
מס' מיון: F
סימן מדף: KIN
330. THE PARTICULAR SADNESS OF LEMON CAKE
מס' מיון: F
סימן מדף: BEN
331. TROUBLE RIVER
מס' מיון: F
סימן מדף: BYA
332. THE RED PONY
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
333. JOURNEY TO TOPAZ
מס' מיון: F
סימן מדף: UCH
334. THE FEATHERED SERPENT
מס' מיון: F
סימן מדף: KEE
335. INSIDE UFO 54-40
מס' מיון: F
סימן מדף: PAC
336. ONE AGENT TOO MANY
מס' מיון: F
סימן מדף: LEN
337. TTFN
מס' מיון: F
סימן מדף: MYR
338. A NEW KIND OF SUPER SPY
מס' מיון: F
סימן מדף: LEN
339. TTYL
מס' מיון: F
סימן מדף: MYR
340. L8R, G8R
מס' מיון: F
סימן מדף: MYR
341. NOTHING BUT THE TRUTH : A DOCUMENTARY NOVEL
מס' מיון: F
סימן מדף: AVI
342. SOCCER HALFBACK
מס' מיון: F
סימן מדף: CHR
343. THE BABYSITTING WARS
מס' מיון: F
סימן מדף: McC
344. THE MYSTERY GIRL
מס' מיון: F
סימן מדף: WAR
345. BENJI OF THE LEASH!
מס' מיון: F
סימן מדף: CAM
346. THE BORROWERS
מס' מיון: F
סימן מדף: NOR
347. WORST ENEMIES / BEST FRIENDS
מס' מיון: F
סימן מדף: BRY
348. THE LEMONADE TRICK
מס' מיון: F
סימן מדף: COR
349. THE CURSE OF THE MUMMY'S TOMB
מס' מיון: F
סימן מדף: STI
350. THE CRICKET IN TIMES SQUARE
מס' מיון: F
סימן מדף: SEL
351. THE TWENTY-ONE BALLOONS
מס' מיון: F
סימן מדף: DU
352. MAY BIRD AND THE EVER AFTER
מס' מיון: F
סימן מדף: AND
353. BOYS IN CONTROL
מס' מיון: F
סימן מדף: NAY
354. THE HAPPY PRINCE AND OTHER STORIES
מס' מיון: F
סימן מדף: WIL
355. FROM THE MIXED-UP FILES OF MRS. BASIL E.FRANKWEILER
מס' מיון: F
סימן מדף: KON
356. BATTERIES NOT INCLUDED
מס' מיון: F
סימן מדף: MCE
357. NO DOGS ALLOWED!
מס' מיון: F
סימן מדף: WAL
358. הפירמידה : [החקירות הראשונות של קורט ולאנדר]
מס' מיון: ס
סימן מדף: מנק
359. THE HOT-WATER BOOTLE MYSTERY
מס' מיון: F
סימן מדף: DEL
360. MY DOG ATE IT
מס' מיון: F
סימן מדף: KAT
361. THE WAR OF THE WORLDS
מס' מיון: F
סימן מדף: WEL
362. ENCYCLOPEDIA BROWN SOLVES THEM ALL
מס' מיון: F
סימן מדף: SOB
363. THE CASE OF THE EXLODING PLUMBING
מס' מיון: F
סימן מדף: SOB
364. SARAH, PLAIN AND TALL
מס' מיון: F
סימן מדף: MAC
365. ENCYCLOPEDIA BROWN AND THE CASE OF THE DEAD EAGLES
מס' מיון: F
סימן מדף: SOB
366. THE CASE OF THE ROCK 'N' ROLL DOG
מס' מיון: F
סימן מדף: FRE
367. BALTO AND THE GREAT RACE
מס' מיון: F
סימן מדף: COD
368. RULES
מס' מיון: F
סימן מדף: LOR
369. ANNE FRANK : LIFE IN HIDING
מס' מיון: F
סימן מדף: HUR
370. SPACE AND BEYOND
מס' מיון: F
סימן מדף: MON
371. STONE FOX
מס' מיון: F
סימן מדף: REY
372. HOUSE OF DANGER
מס' מיון: F
סימן מדף: MON
373. DEADWOOD CITY
מס' מיון: F
סימן מדף: PAC
374. THE MASK
מס' מיון: F
סימן מדף: DOR
375. WOODSIE AGAIN
מס' מיון: F
סימן מדף: BRO
376. IGGIE'S HOUSE
מס' מיון: F
סימן מדף: BRO
377. PIRATE'S PROMISE
מס' מיון: F
סימן מדף: BUL
378. THE BODIES IN THE BESSLEDORF HOTEL
מס' מיון: F
סימן מדף: NAY
379. חלומותיהם החדשים
מס' מיון: ס
סימן מדף: באר
380. היזהר במשאלותיך
מס' מיון: ס
סימן מדף: ארצ
381. אני ליאונה
מס' מיון: ס
סימן מדף: הרא
382. ללכת בדרכך
מס' מיון: ס
סימן מדף: מוי
383. אם המושבות
מס' מיון: ס
סימן מדף: שהם
384. לחישת הצללים
מס' מיון: ס
סימן מדף: סנד
385. האנאלפביתית שידעה לספור
מס' מיון: ס
סימן מדף: יונ
386. אמא
מס' מיון: ס
סימן מדף: אור
387. המתרגמת
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיי
388. והמלך לא ידעה
מס' מיון: ס
סימן מדף: עצי
389. איש המבצעים : סיפורו של מייק הררי, מפקד היחידה המבצעית של המוסד
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: הרר
390. ימים של בהירות מדהימה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אפל
391. המיזנתרופ
מס' מיון: ס
סימן מדף: יבי
392. גשרים של זכוכית
מס' מיון: ס
סימן מדף: אסנ
393. גדר חיה : רומן
מס' מיון: ס
סימן מדף: רבי
394. הוואלס האיטי של הצבים
מס' מיון: ס
סימן מדף: פנק
395. שתיקת הצמחים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מוש
396. אפרסקים לאדוני הכומר
מס' מיון: ס
סימן מדף: הרי
397. HOW TO BECOME A RAINMAKER
מס' מיון: 658
סימן מדף: FOX
398. משימה אפשרית : כיצד להיות ארגון ברמה עולמית לפני שיהיה מאוחר מדי
מס' מיון: 658
סימן מדף: בלנ
399. המנכ"ל והדלת המסתובבת : טקטיקות הצלחה שלא תלמדו בבית ספר למנהל עסקים
מס' מיון: 650.14
סימן מדף: קאש
400. ניהול פרויקטים
מס' מיון: 658.404
סימן מדף: גלו
401. מערכות מידע לניהול
מס' מיון: 658.4
סימן מדף: אחי
402. בכוונה תחילה
מס' מיון: ס
סימן מדף: הגר
403. אל תלכי לשם
מס' מיון: ס
סימן מדף: בן-ע
404. האריה, המכשפה וארון הבגדים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: לוא
405. הקרב האחרון
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: לוא
406. אור וים הקיפוה : תרבות תל אביבית בתקופת המנדט
מס' מיון: E116
סימן מדף: הלמ
407. חמשת רבעי התפוז
מס' מיון: ס
סימן מדף: האר
408. נשים בשוליים : מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית
מס' מיון: 306.4
סימן מדף: ברנ
409. מדינת הסטארט-אפ : מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל
מס' מיון: 330.95
סימן מדף: סינ
410. ממדינת מקדש לעם הספר : היסטוריה של בית שני
מס' מיון: 933.1
סימן מדף: כהן
411. חמניות
מס' מיון: ס
סימן מדף: בונ
412. אינטואיציה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גוד
413. הפילוסופית
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרנ
414. נשים קוראות : [בציור ובצילום]
מס' מיון: 704.9424
סימן מדף: בול
415. THE HISTORIAN
מס' מיון: F
סימן מדף: KOS
416. BRIDGET JONES : THE EDGE OF REASON
מס' מיון: F
סימן מדף: FIE
417. THE TURN OF THE SCREW
מס' מיון: F
סימן מדף: JAM
418. רוסיה של פוטין
מס' מיון: 320.947
סימן מדף: פול
419. "טמאים" : סחר בנשים בארגנטינה ובישראל
מס' מיון: 301.415.4
סימן מדף: אבנ
420. הכל בסדר
מס' מיון: ס
סימן מדף: שטי
421. הן אפשר
מס' מיון: 922.963.55
סימן מדף: דיס
422. מלך הילדים : סיפורו של לוין קיפניס
מס' מיון: 922.968
סימן מדף: קיפ
423. בשירות החוץ ולאחריו
מס' מיון: 327(9)
סימן מדף: יגר
424. ללכת שבי בשביל ישראל : סיפוריהם של פדויי שבי במסע בשביל ישראל מהחרמון ועד אילת : תשרי תשס"ח-ניסן תשס"ט (אוקטובר 2007-מאי 2009)
מס' מיון: 355.113
סימן מדף: ללכ
425. שביל רכבת העמק : מדריך טיול בעקבות רכבת העמק
מס' מיון: E14
סימן מדף: ברי
426. "יחי ראש העיר מאיר דיזנגוף!" : על האיש, על תל אביב ועל תושביה
מס' מיון: E116
סימן מדף: תל אביב
427. ברכת החשמל
מס' מיון: 333.79
סימן מדף: נאו
428. מאיר יערי האדמו"ר ממרחביה : שנות המדינה
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: יער
429. אוקסנה
מס' מיון: ס
סימן מדף: נקר
430. העם המחוצף
מס' מיון: 933.02
סימן מדף: באו
431. רגשות רציונליים : איך הרגש מצליח במקום שבו השכל נכשל
מס' מיון: 152.4
סימן מדף: וינ
432. קצב התמוססות הקרחונים
מס' מיון: ס
סימן מדף: הר-ל
433. היסטוריה בלא נחת : בין יהודים לגרמנים
מס' מיון: 933.543
סימן מדף: היס
434. ארכיטקטורה בתלת ממד : מסע תלת ממדיאל עולם הארכיטקטורה לאורך ההיסטוריה של האדריכלות
מס' מיון: 720.9
סימן מדף: ון
435. עץ, בית, טקס : סיפור בשלוש פעימות
מס' מיון: ס
סימן מדף: דנו
436. צחוקו של צבוע ועוד סיפורי כשפים
מס' מיון: ס
סימן מדף: פלד
437. סיפור אמיתי המבוסס על שקרים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלמ
438. אישה : חיים ובעלי חיים
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: פרנ
439. קול דמי אחיך
מס' מיון: ס
סימן מדף: רוז
440. מלחמדיה : ישראל, העולם והקרב על התודעה
מס' מיון: 302.23
סימן מדף: שי
441. צאלים : הטראומה של סיירת מטכ"ל
מס' מיון: 355.5
סימן מדף: אסנ
442. צפון ודרום: כרך ראשון
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'יק
443. חמקן : הסיפור האמיתי על אהוד ברק
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: ברק
444. המסע הלילי הארוך הביתה : מבחר סיפורים מאז ומעכשו
מס' מיון: ס
סימן מדף: בן-נ
445. ג'י-פי-אס
מס' מיון: ס
סימן מדף: גני
446. בעקבות הזמן האבוד (3) בצל עלמות מלבלבות, חלק ראשון : סביב הגברת סוואן
מס' מיון: ס
סימן מדף: פרו
447. מסע ארוך אל תוך הלב
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרו
448. חמשת האנשים שתפגוש בגן-עדן
מס' מיון: ס
סימן מדף: אלב
449. האמנות לחיות : מדיטציה ויפאסנה כפי שמלמד ס. נ. גואנקה
מס' מיון: 181.45
סימן מדף: הרט
450. שיווק נכון באינטרנט : שליטה בעולם השיווק של המחר
מס' מיון: 025.063.801
סימן מדף: קפל
451. יונה וולך : ביוגרפיה
מס' מיון: 922.968
סימן מדף: וולך
452. שלום לך ארץ נהדרת
מס' מיון: ש
סימן מדף: גול
453. פרשת ג'ין אייר
מס' מיון: ס
סימן מדף: פור
454. ההורה כמאמן : המסע של הורה לילד עם ליקויי למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז
מס' מיון: 616.8589
סימן מדף: דני
455. נערות שנחאי
מס' מיון: ס
סימן מדף: סי
456. סערת נפש
מס' מיון: 616.89
סימן מדף: יוב
457. מי רצח את ארלוזורוב?
מס' מיון: ס
סימן מדף: נתן
458. פגישה בקצה הערב
מס' מיון: ס
סימן מדף: טלש
459. הלולאה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אונ
460. החיים בקבר : ספר המלחמה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מיר
461. THE LADY AND THE UNICORN
מס' מיון: F
סימן מדף: CHE
462. ועד הים הגדול
מס' מיון: ס
סימן מדף: קון
463. אנחנו שאוהבות סראנו
מס' מיון: ס
סימן מדף: סרנ
464. תאומות
מס' מיון: ס
סימן מדף: לו
465. THE DOLPHINS OF PERN
מס' מיון: F
סימן מדף: McC
466. SUZANNE'S DIARY FOR NICHOLAS
מס' מיון: F
סימן מדף: PAT
467. פנקס שירות : כרך שני
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: רבי
468. לפיכך נתכנסנו : היסטוריה אלטרנטיבית
מס' מיון: ס
סימן מדף: שרי
469. ירח משוגע
מס' מיון: ס
סימן מדף: אנג
470. שירי הערש של ילדותי
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: שטי
471. בית של בנות
מס' מיון: ס
סימן מדף: לינ
472. פשוט אני
מס' מיון: 158.1
סימן מדף: כץ
473. THE HOUSE OF THE SPIRITS
מס' מיון: F
סימן מדף: ALL
474. EVA LUNA
מס' מיון: F
סימן מדף: ALL
475. I DON'T KNOW HOW SHE DOES IT
מס' מיון: F
סימן מדף: PEA
476. THE LONG ROAD HOME
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
477. NOW GREATER LOVE
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
478. THE NERD WHO LOVED ME
מס' מיון: F
סימן מדף: THO
479. בנעליה
מס' מיון: ס
סימן מדף: וינ
480. מחול הפלמינגו
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרא
481. פסיכולוגיה של ההומור
מס' מיון: 152.4
סימן מדף: זיו
482. מתוך כוכבים בחוץ, שמחת עניים,שירי מכות מצרים, עיר היונה
מס' מיון: ש
סימן מדף: אלת
483. הקמע : תעלומת ילדותו הנאצית של אבי היהודי
מס' מיון: 933.474
סימן מדף: קור
484. Sex Other Changes
מס' מיון: F
סימן מדף: NOB
485. Zhinks : a novel
מס' מיון: F
סימן מדף: LOD
486. Suite Francaise
מס' מיון: F
סימן מדף: Nem
487. Eden Close : a novel
מס' מיון: F
סימן מדף: Shr
488. Icy Sparks
מס' מיון: F
סימן מדף: Rub
489. Anywhere But Here
מס' מיון: F
סימן מדף: Sim
490. The Corrections
מס' מיון: F
סימן מדף: Fra
491. Steve Jobs
מס' מיון: 338.7
סימן מדף: ISA
492. Decision Points
מס' מיון: 973.931
סימן מדף: BUC
493. מלאכים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קני
494. בעלת הבית
מס' מיון: ס
סימן מדף: ידל
495. ספר בימוי : רכבת ההצלה- קינדרטרנספורט
מס' מיון: מ
סימן מדף: סמו
496. לאחר המלחמה : שישים שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ולסיום מלחמת העולם השנייה
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: לאח
497. הרצליה - חזון ומעש : הסתדרות בבנין ובפיתוח העיר
מס' מיון: E116
סימן מדף: הרצליה
498. מחפשים את אלסקה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרי
499. ציביליזציות גוועות : מדוע אירופה והאיסלאם נעלמים?
מס' מיון: 909.097.67
סימן מדף: גול
500. האישה ששמעה צבעים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ונ
501. ללכת על דגים
מס' מיון: ס
סימן מדף: נבו
502. השוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: איו
503. עיר של נשים
מס' מיון: ס
סימן מדף: גיל
504. ריחם המתוק של הזיכרונות
מס' מיון: ס
סימן מדף: ולט
505. אלתרמן : הביוגרפיה
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: אלת
506. כבוד אדם וחוה : פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי
מס' מיון: 305.42
סימן מדף: קמי
507. זה מטריד אותי : לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית
מס' מיון: 346.0134
סימן מדף: קמי
508. חייו של זייפן : סיפורו של אדולפו קמינסקי שסייע להציל יהודים, מרגלים ולוחמי חירות
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: קמי
509. הזיות
מס' מיון: 616.89
סימן מדף: סקס
510. הפינגווין והלווייתן : ניצחון שיתוף הפעולה על האנוכיות
מס' מיון: 306.34
סימן מדף: בנק
511. הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה : המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית
מס' מיון: 346.0134
סימן מדף: רימ
512. הנער האבוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: וול
513. צוואתו של מוקיון
מס' מיון: ס
סימן מדף: ואל
514. המידלשטיינים
מס' מיון: ס
סימן מדף: אסט
515. רק עוד דבר אחד
מס' מיון: ס
סימן מדף: טרו
516. קיץ בלתי מנוצח
מס' מיון: ס
סימן מדף: ספט
517. חנות הספרים הרדופה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
518. בכי הג'יראפה : מבוסס על סיפור אמיתי
מס' מיון: ס
סימן מדף: אור
519. בית הסודות
מס' מיון: ס
סימן מדף: חזו
520. ערה : מחזור שירים
מס' מיון: ש
סימן מדף: משע
521. סיפורים מממלכת הסכנה
מס' מיון: ס
סימן מדף: טול
522. סיפור פשוט
מס' מיון: ס
סימן מדף: עגנ
523. דברי מתיקה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מקי
524. סוחר הספרים המקוללים
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
525. הנערה מהדואר
מס' מיון: ס
סימן מדף: צוי
526. פענוח הצופן השיווקי : המדע שמסביר מדוע אנו קונים
מס' מיון: 658.8342
סימן מדף: באר
527. המורדת : מחצר סאטמר אל החופש - אוטוביוגרפיה
מס' מיון: 922.96
סימן מדף: פלד
528. המערכת הפוליטית בישראל : שנים ראשונות, מבנה מוסדי, התנהגות פוליטית,בעיות לא פתורות, הדמוקרטיה בישראל : כרך א'
מס' מיון: 324
סימן מדף: גל-נ
529. המערכת הפוליטית בישראל : שנים ראשונות, מבנה מוסדי, התנהגות פוליטית,בעיות לא פתורות, הדמוקרטיה בישראל : כרך ב'
מס' מיון: 324
סימן מדף: גל-נ
530. קולו של המלאך
מס' מיון: ס
סימן מדף: מוס
531. נמר מעופף
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלג
532. אהבה ודעות קדומות
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרא
533. הבודהה בעליית הגג
מס' מיון: ס
סימן מדף: אוט
534. המדריך לעתיד : המהפכות הטכנולוגיות שישנו את חיינו
מס' מיון: 303.49
סימן מדף: צזנ
535. חייה השניים של אליס
מס' מיון: ס
סימן מדף: לוי
536. מגילת העצמאות שלי : תוכנית לימודים רב-גילאית - כיתות ז'-יב'
מס' מיון: E990
סימן מדף: גור
537. לדמותו של יום הזכרון : רב-שיח
מס' מיון: 394.2(9)
סימן מדף: לדמ
538. לכל איש יש שם : קולם האחרון , מכתבים ודברים אחרונים של יהודים בשואה
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: לכל
539. חוק ומשפט בדמוקרטיה : כלים לשיחה בכיתה בנושא כיבוד החוק והמשפט
מס' מיון: 342
סימן מדף: קפל
540. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - תשס"ב
מס' מיון: 394.2(9)
סימן מדף: יום
541. יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
מס' מיון: 394.2(9)
סימן מדף: יום
542. דמוקרטיה : כדאי לנו
מס' מיון: 320.4(9)
סימן מדף: ברנ
543. אמת, ויכוח חופשי ודמוקרטיה : דיון לזכרו של אמיל גרינצויג ז"ל
מס' מיון: 323.44
סימן מדף: גרי
544. נוסח "מגילת העצמאות"
מס' מיון: E99O
סימן מדף: נוס
545. מעגלי שייכות : זהות יהודית בעולם משתנה
מס' מיון: 933.015
סימן מדף: יגר
546. מתמטיקה ל-3 יחידות : אלגברה, תכנון לינארי, הנדסה אנליטית, סטטיסטיקה והסתברות
מס' מיון: 512
סימן מדף: גבע
547. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי : פרקי לימוד וחזרה
מס' מיון: 515
סימן מדף: יקו
548. וקטורים : פרקי לימוד וחזרה
מס' מיון: 512
סימן מדף: יקו
549. אין דמוקרטיה אחת : תכנית חינוכית רב-גילאית
מס' מיון: 370.115
סימן מדף: מרו
550. Hope is the last to die : a coming of age under nazi terror
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: Bir
551. חוברת לציון יום זכויות הילד
מס' מיון: 323.4
סימן מדף: חוב
552. בגין
מס' מיון: 922.963
סימן מדף: בגי
553. אדם בצלם נברא : מקראה למחנכים
מס' מיון: 301.451
סימן מדף: אדם
554. שבויי צבא ההגנה לישראל ונעדריו : מערך שיעור, 14 לינואר 2001
מס' מיון: 355.113
סימן מדף: תמי
555. אנטישמיות במאה ה-21
מס' מיון: 933.9
סימן מדף: גרי
556. הישראלים והשואה - משלחות נוער לפולין בשנות התשעים : ניתוח סרטי וידאו כ'תעודה תרבותית'
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: פרי
557. ניהול בית ספר : היבטים עיוניים ומעשיים
מס' מיון: 371.2
סימן מדף: סרג
558. ואת הרוח לא תוכלו לקחת : המסע לפולין 2004
מס' מיון: 933.474.38
סימן מדף: ואת
559. facts about germany : the federal republic of germany 50 years on
מס' מיון: 914.3
סימן מדף: fac
560. אלגברה לכתה י"א ברמת 5 י"ל : כרך שני תרגילי חזרה
מס' מיון: 512
סימן מדף: אלפ
561. סטטיסטיקה והסתברות : רמת 4 יחידות כולל מבוא לקומבינטוריקה
מס' מיון: 519.5
סימן מדף: אלפ
562. טריגונומטריה והפונקציות הטריגונומטריות
מס' מיון: 516
סימן מדף: אלפ
563. טריגונומטריה, תכנון ליניארי, סטטיסטיקה והסתברות ל-3 יחידות
מס' מיון: 516
סימן מדף: אלפ
564. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי : כרך א' חקירה איכותית של פונקציות ללא שימוש בנגזרת
מס' מיון: 515
סימן מדף: שלי
565. מאגר שאלות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד : הכנה לבחינת הבגרות בהתאם לתכנית הצבירה תשס"ד; שאלונים 035005, 035006, 035007
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: רוז
566. אלגברה
מס' מיון: 512
סימן מדף: בר-א
567. אלגברה : מדריך למורה
מס' מיון: 512
סימן מדף: בר-א
568. המסע לפולין 2006, מחזור נ"ה
מס' מיון: 933.474.38
סימן מדף: המס
569. אינטגרלים : חוברת תרגילים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה שלוש יחידות לימוד בהתאם למאגר תוכנית יה"ב - יחידות הצלחה במתמטיקה
מס' מיון: 515
סימן מדף: הוד
570. גשרים בין שואה לתקומה : ספר עזר למורה - תכנית חינוכית בשיטה יוצרנית
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: גול
571. אלגברה תיכונית חוג שני / חלק ב'
מס' מיון: 512
סימן מדף: אבי
572. דרך החוק : מן החקיקה ועד לאכיפה
מס' מיון: 342
סימן מדף: דור
573. בחינת בגרות בצרוף פתרונות מלאים במתמטיקה ברמת 5 יח"ל כולל שאלון יוני 1996
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: לחמ
574. בחינת בגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד (תכנית רגילה) בצירוף תשובות סופיות
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: לחמ
575. סטטיסטיקה והסתברות
מס' מיון: 519.5
סימן מדף: שינ
576. משחק הוגן : חינוך להגינות ספורטיבית
מס' מיון: 175.407
סימן מדף: משח
577. מתמטיקה ל-3 יחידות : חלק ב: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה
מס' מיון: 515
סימן מדף: גבע
578. גברים / נשים לקראת שוויון בין שונים : תוכנית ייחודית בנושא לימודי מגדר
מס' מיון: 306.3615
סימן מדף: אלי
579. כל סיפור הוא חתול פתאום
מס' מיון: ס
סימן מדף: אבי
580. הנשים מטרויה
מס' מיון: מ
סימן מדף: אור
581. סגולה : מגזין ישראלי להיסטוריה - משה מונטיפיורי
מס' מיון: 92(2)
סימן מדף: מונ
582. המקווה האחרון בסיביר
מס' מיון: ס
סימן מדף: נבו
583. האגם
מס' מיון: ס
סימן מדף: יוש
584. אור בין האוקיינוסים
מס' מיון: ס
סימן מדף: סטד
585. מן המקום שבו לא היינו אל המקום שבו לא נהיה
מס' מיון: ש
סימן מדף: זך
586. היורשת מדלהי
מס' מיון: ס
סימן מדף: סוו
587. שגיאות גאוניות : מדרווין עד איינשטייין - המשגים הכבירים של מדענים דגולים, ששינו את השקפותינו על החיים ועל היקום
מס' מיון: 500
סימן מדף: ליב
588. הפונדק במפרץ רוז
מס' מיון: ס
סימן מדף: מקו
589. מכתבים מסקאי
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברו
590. המורה לאנגלית
מס' מיון: ס
סימן מדף: ריכ
591. גן נעמי
מס' מיון: ס
סימן מדף: שרי
592. ירושלים : הביוגרפיה
מס' מיון: E114
סימן מדף: ירו
593. כלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אחי
594. אשה זרה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גול
595. הנערה שהשארת מאחור
מס' מיון: ס
סימן מדף: מוי
596. תשעה ימים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ור
597. אדיפוס המלך
מס' מיון: מ
סימן מדף: סופ
598. מחזור 95 : אנתולוגיה ספרותית לציון שמונה עשרה שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל
מס' מיון: H4
סימן מדף: מחז
599. HAREM
מס' מיון: F
סימן מדף: LEV
600. שוליית הקוסם
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלג
601. בת המזל
מס' מיון: ס
סימן מדף: איי
602. הפרטיות האיומה של מקסוול סים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קו
603. רגעים בחמוץ-מתוק : 50 סיפורי אהבות ואכזבות, התגברות והתבגרות
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
604. הרומן הראשון שלי
מס' מיון: מ
סימן מדף: מרג
605. איך לבשל ביצה
מס' מיון: מ
סימן מדף: יונ
606. אהבה בזמנים אפלים
מס' מיון: מ
סימן מדף: סוב
607. אהבת חיי
מס' מיון: מ
סימן מדף: פלק
608. אגדות מדגדגות
מס' מיון: מ
סימן מדף: בן
609. ספור אהבה ארץ-ישראלי : מונודרמה
מס' מיון: מ
סימן מדף: גרי
610. אהבה ברחוב דבלין
מס' מיון: ס
סימן מדף: יאנ
611. האביב שבלב
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ונ
612. בשם שמים : טייסת "האחת" במלחמת יום הכיפורים
מס' מיון: E990.23
סימן מדף: ברק
613. ראיונות קצרים עם גברים נתעבים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ווא
614. כתובת אש
מס' מיון: ס
סימן מדף: נאמ
615. אמא, תחייכי!
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
616. עונת העצמות
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: שאנ
617. פגישה עם החיים
מס' מיון: ס
סימן מדף: אהר
618. הדור השני : דברים שלא סיפרתי לאבא
מס' מיון: 933.47
סימן מדף: קיש
619. Advance to Module G
מס' מיון: 428
סימן מדף: Car
620. מלכת היופי של ירושלים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ישי
621. חיים יקרים : סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מונ
622. צל עולם
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברע
623. אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית : מדיניות חברתית-כלכלית בישראל : ספר לימוד באזרחות ליחידת ההגבר
מס' מיון: 361
סימן מדף: גוד
624. האדם והחיה : ניסויים מדעיים בבעלי חיים
מס' מיון: 616.027
סימן מדף: צפר
625. הטוב, הרע והמכוער באינטרנט : הפסיכולוגיה של החיים ברשת
מס' מיון: 303.4833
סימן מדף: עמי
626. עיר של מלאכים נופלים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קלי
627. תולדות ארצות הברית : חזון, משברים וצמיחה
מס' מיון: 973
סימן מדף: פלו
628. הוכחה לגן עדן : מסעו המופלא של מנתח מוח אל העולם הבא
מס' מיון: 617.4
סימן מדף: אלכ
629. לצאת מהקווים : סודות החשיבה היצירתית
מס' מיון: 153.35
סימן מדף: רוב
630. מתרבות של בחינות - לפדגוגיה עכשווית : המעשה החינוכי בישראל לקראת שנת 2020
מס' מיון: 370.1
סימן מדף: פרנ
631. חובות אבודים
מס' מיון: ס
סימן מדף: לעא
632. בחירות לרשויות מקומיות
מס' מיון: 324
סימן מדף: בחי
633. אנה קארנינה : כרך ראשון
מס' מיון: ס
סימן מדף: טול
634. אנה קארנינה : כרך שני
מס' מיון: ס
סימן מדף: טול
635. סודות ההצפנה : תולדות המצפינים והמפענחים ממצרים העתיקה ועד פיזיקת הקוונטים
מס' מיון: 652.8
סימן מדף: סינ
636. עצמאות
מס' מיון: מ
סימן מדף: קני
637. השפעת קרני הגמה על צפרני החתול
מס' מיון: מ
סימן מדף: זינ
638. בחורש (רשומון)
מס' מיון: מ
סימן מדף: אגו
639. נטע זר
מס' מיון: מ
סימן מדף: דוו
640. כל אדם
מס' מיון: מ
סימן מדף: כל
641. צ'ארלי קאצ'רלי
מס' מיון: מ
סימן מדף: הור
642. מיין קאמפף
מס' מיון: מ
סימן מדף: טבו
643. תנ"ך לבגרות : על תוכנית הלימודים החדשה - מעודכנת תשע"ג, ; ספר הלימוד השלם לבגרות בתנ"ך
מס' מיון: 221.076
סימן מדף: סמו
644. לפרוץ קדימה : נשים, קריירה והרצון להנהיג
מס' מיון: 658.4
סימן מדף: סנד
645. כפר המכשפות
מס' מיון: ס
סימן מדף: שור
646. אהובת המוות : פרשה דקדנטית
מס' מיון: ס
סימן מדף: אקו
647. בריחה : סיפורים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מונ
648. לראות את הנולד
מס' מיון: 658.787
סימן מדף: גול
649. חייו המשונים של אלברט נובס
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
650. פרנסוס על גלגלים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
651. השירים הכי יפים בעברית : מאה שנות שירה ישראלית : 182 משוררים, 361 שירים, 14 שירים מפורשים
מס' מיון: H1
סימן מדף: שיר
652. גוף בלא נחת : ספרות הנשים הישראלית 1985-2005
מס' מיון: 809.892
סימן מדף: הלפ
653. שריון : 40 שנה למלחמת יום הכיפורים
מס' מיון: E990.23
סימן מדף: שרי
654. לחשוב מהר, לחשוב לאט
מס' מיון: 153.4
סימן מדף: כהנ
655. גבול בינינו וביניכם : הסכסוך הישראלי-פלסטיני והדרכים ליישובו
מס' מיון: 327.569
סימן מדף: ארי
656. המסע הבלתי סביר (בעליל) של הרולד פריי
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'וי
657. הורדוס : מלך רודף ורדוף
מס' מיון: 933.12
סימן מדף: הור
658. גרמנים נגד גרמנים : גורלם של היהודים 1938-1945
מס' מיון: 933.474.3
סימן מדף: צימ
659. תיכון לילה
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוה
660. תיכון לילה : שקר לבן, שקר שחור
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוה
661. הבחירה
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קונ
662. הפריצה
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קונ
663. מקום בעולם : מחשבות על חינוך
מס' מיון: 371.201.2
סימן מדף: טרו
664. אביב ערבי? : ישראל, העולם והשינויים האזוריים
מס' מיון: 956.054
סימן מדף: אבי
665. סוד שמור
מס' מיון: ס
סימן מדף: ארצ
666. בנות ריאד
מס' מיון: ס
סימן מדף: רג'א
667. התופת
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברא
668. פרשת רמברנדט
מס' מיון: ס
סימן מדף: סיל
669. אמת שברירית
מס' מיון: ס
סימן מדף: לה-ק
670. האשפית : הסודות של ניקולס פלמל בן האלמוות 6
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: סקו
671. מחשבות לעת לילה : קירקגור שופנהאואר ניטשה - פילוסופיה קיומית, מסע אישי
מס' מיון: 190
סימן מדף: שפי
672. צה"ל - המבצעים הגדולים : גילויים חדשים ועדויות מרתקות
מס' מיון: 355.009
סימן מדף: בר-ז
673. זאת היונה [ספר + הקלטת וידאו] : יונה וולך : השירים. המחברות הגנוזות. הראיון
מס' מיון: H1
סימן מדף: וול
674. תדע כל אם עברייה : קווים לדמותו של צה"ל החדש
מס' מיון: 355.3
סימן מדף: הרא
675. תנו לשד לישון
מס' מיון: ס
סימן מדף: ורד
676. בלי להשאיר עקבות
מס' מיון: ס
סימן מדף: פטר
677. חמש מתנות למוח
מס' מיון: 153.12
סימן מדף: כץ
678. אשת הסנדלר
מס' מיון: ס
סימן מדף: טרי
679. שם צופן: סנטינל
מס' מיון: ס
סימן מדף: דן
680. קברות התאווה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מגד
681. אני, נלסון מנדלה : שיחות עם עצמי
מס' מיון: 923.168
סימן מדף: מנד
682. שירת המקהלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: קנז
683. לשחרר את גלעד : הערוץ החשאי
מס' מיון: 355.113
סימן מדף: בסק
684. מורדים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: רות
685. גוף מארח
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: מאי
686. הבית האדום
מס' מיון: ס
סימן מדף: הדו
687. האמת על באמת : איך אנחנו מעגלים פינות ומרמים את כולם (במיוחד את עצמנו)
מס' מיון: 177.3
סימן מדף: ארי
688. טוב מראה עיניים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברק
689. המתיקות שבשכחה
מס' מיון: ס
סימן מדף: הרמ
690. מסובך
מס' מיון: ס
סימן מדף: אנד
691. גרגור והנבואה האפורה
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קול
692. אלוהים אינו גדול : כיצד הדת מרעילה הכול
מס' מיון: 200
סימן מדף: היצ
693. החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת : כרך 2
מס' מיון: 591.9(9)
סימן מדף: חי
694. 70 שנה למרד גטו ורשה ולמרידות בגטאות : גבורה - בימים ההם בזמן הזה , תכנית חינוכית
מס' מיון: 933.474.38
סימן מדף: שבע
695. סיפורי הרצליה
מס' מיון: E116
סימן מדף: נאו
696. פיסיקה - גלים ואופטיקה
מס' מיון: 535
סימן מדף: אשל
697. Great classics of the silver screen
מס' מיון: 791.43
סימן מדף: Gre
698. הנסיך
מס' מיון: ס
סימן מדף: קרא
699. מערכות ותהליכים באדם, בבעלי חיים ובצמחים : הובלה, נשימה, הפרשה, ויסות הטמפרטורה, הגנה וחיסון
מס' מיון: 574.8
סימן מדף: כהנ
700. תנ"ך לבגרות : על-פי תוכנית הלימודים החדשה תשע"א , כרך א : מלכים, איכה, ירמיה, יחזקאל, ישעה ועזרא
מס' מיון: 221.076
סימן מדף: סמו
701. פרקים באקולוגיה
מס' מיון: 301.310.7
סימן מדף: אמי
702. תנ"ך לבגרות : על-פי תוכנית הלימודים החדשה תשע"א - כרך ב : בראשית, חוק, חכמה
מס' מיון: 221.076
סימן מדף: סמו
703. בנתיב ההישרדות והתקומה
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: גול
704. סוף המרוץ או גן, זן ואמנות הרכיבה
מס' מיון: ס
סימן מדף: בן-ד
705. מפגש עם חוליית הבריונים
מס' מיון: ס
סימן מדף: איג
706. נשים נשואות לא מדברות על אהבה
מס' מיון: ס
סימן מדף: גיד
707. לב העניין
מס' מיון: ס
סימן מדף: גיפ
708. בדרך אליך
מס' מיון: ס
סימן מדף: שין
709. עשבים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מיצ
710. אל אשר תלכי
מס' מיון: ס
סימן מדף: עצי
711. חמישה חלומות : רומן
מס' מיון: ס
סימן מדף: ויל
712. צילה
מס' מיון: ס
סימן מדף: קצי
713. ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית : ספר לימוד באזרחות לחטיבה העליונה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים -דתיים
מס' מיון: 320(9)
סימן מדף: שחר
714. ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית : ספר לימוד באזרחות לחטיבה על פי תכנית הלימודים המעודכנת באזרחות : מדריך למורה
מס' מיון: 320(9)
סימן מדף: שחר
715. כתר זמני
מס' מיון: ס
סימן מדף: גפן
716. הסופרימס בדיינר של ארלמס
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלס
717. ציידי הראשים
מס' מיון: ס
סימן מדף: נסב
718. התאהבויות
מס' מיון: ס
סימן מדף: מרי
719. האישה בזהב : סיפורה יוצא הדופן של יצירת המופת של גוסטב קלימט "דיוקן של אדלה בלוך-באואר"
מס' מיון: 759.36
סימן מדף: קלי
720. ואז הגעת
מס' מיון: ס
סימן מדף: וינ
721. פרויקט רוזי
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
722. ילדי החירות
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
723. המזכרות
מס' מיון: ס
סימן מדף: פוא
724. בא לעולם
מס' מיון: ס
סימן מדף: מצנ
725. שומר הזמן
מס' מיון: ס
סימן מדף: אלב
726. אנדיורנס
מס' מיון: 919.8904
סימן מדף: לנס
727. קולות מן ההרים
מס' מיון: ס
סימן מדף: חוס
728. אפשרות של אלימות : אברהם אברהם, החקירה השנייה
מס' מיון: ס
סימן מדף: משע
729. עצבותו של הסמוראי
מס' מיון: ס
סימן מדף: ארב
730. אבי ואמי
מס' מיון: ס
סימן מדף: אפל
731. אהבה בצל עץ העוזרד
מס' מיון: ס
סימן מדף: איי
732. יום האפס
מס' מיון: ס
סימן מדף: בלד
733. שתיים דובים
מס' מיון: ס
סימן מדף: שלו
734. קומה רביעית בלי מעלית
מס' מיון: ס
סימן מדף: כהן
735. חומר למחשבה לכיתה י"ב : ספר תרגול בכימיה לכיתה י"ב לפי תכנית הלימודים החדשה, השלמה ל-5 יח"ל
מס' מיון: 540.76
סימן מדף: מול
736. Stories from Shakespeare
מס' מיון: F
סימן מדף: STO
737. Hight Points : Practice Book
מס' מיון: 428
סימן מדף: KOP
738. 4 Point Literature program : Option 1
מס' מיון: 428
סימן מדף: KIT
739. חומר למחשבה לכיתה י"א : תרגילים, מתכונות ובגרויות עם פתרונות מלאים על-פי תכנית הלימודים החדשה בכימיה 3 יח"ל
מס' מיון: 540.76
סימן מדף: מול
740. ספרות לחטיבה העליונה : מותאם לשנת הלימודים תשע"א 2010/11
מס' מיון: 808.8
סימן מדף: ספר
741. THE WORLD OF VAN GOGH 1853-1890
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: GOG
742. THE WORLD OF MANET 1832-1883
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: MAN
743. THE WORLD OF GOYA 1746-1828
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: GOY
744. THE WORLD OF RUBENS 1577- 1640
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: RUB
745. THE WORLD OF DELACROIX
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: DEL
746. THE WORLD OF CEZANNE
מס' מיון: 759.5
סימן מדף: CEZ
747. REMBRANDT, THE JEWS AND THE BIBLE
מס' מיון: 759.959.2
סימן מדף: REM
748. שווקים בעולם
מס' מיון: 641.3
סימן מדף: שפר
749. פורטרט ישראלי
מס' מיון: 779
סימן מדף: כהנ
750. מי אנחנו? : זהות יהודית, ציונות, ישראליות, עם, דת, מדינה, תפוצה
מס' מיון: 933.015
סימן מדף: שמי
751. אומרים אהבה יש : סיפורו של חיים נחמן ביאליק
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: ביא
752. חמישים גוונים של אפור
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ימ
753. חמישים גוונים של אופל
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ימ
754. חמישים גוונים של שחרור
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'ימ
755. שלום על הרובים : סיפורם של חיימ'קה לבוקוב וחבריו
מס' מיון: E96
סימן מדף: לבק
756. Impact : A Complete Program for 4-Point Bagrut Modules C,D and E
מס' מיון: 428
סימן מדף: TAH
757. קום התהלך בארץ : מדריך שמורות טבע בישראל
מס' מיון: E14
סימן מדף: הרא
758. מילון חדש עברי צרפתי
מס' מיון: 492.431.1
סימן מדף: כהן
759. מסיבת פיג'מות (1) : דווקא השבוע
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
760. מסיבת פיג'מות (2) : הסוד של סיון
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
761. מסיבת פיג'מות (3) : עיניים כחולות
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
762. מסיבת פיג'מות (4) : כמו דוגמניות
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
763. מסיבת פיג'מות (5) : לזוגות בלבד
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
764. מסיבת פיג'מות (6) : הקיץ הכי חם
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
765. מסיבת פיג'מות (7) : רק פעם אחת
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
766. מילון שימושי חדש : עברי-ערבי ערבי-עברי
מס' מיון: 492.439.27
סימן מדף: אלו
767. זינוק לחיים : אימון לילדים ונוער
מס' מיון: 158.9
סימן מדף: טל
768. חוקרים מדברים 2 : מחקרי שוק ויישומם בשוק הישראלי
מס' מיון: 658.83
סימן מדף: חוק
769. Romeo and Juliet
מס' מיון: F
סימן מדף: SHA
770. Moby Dick
מס' מיון: F
סימן מדף: MEL
771. DRACULA
מס' מיון: F
סימן מדף: STO
772. JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH
מס' מיון: F
סימן מדף: VER
773. יומנו של חנון : הביטאון של גרג הפלי
מס' מיון: ס
סימן מדף: קינ
774. יומנו של חנון : רודריק שולט!
מס' מיון: ס
סימן מדף: קינ
775. DIARY OF A WIMPY KID DOG DAYS
מס' מיון: F
סימן מדף: KIN
776. OLIVER TWIST
מס' מיון: F
סימן מדף: DIC
777. DR. JEKYLL AND MR. HYDE AND OTHER STRANGE TALES
מס' מיון: F
סימן מדף: STE
778. פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטבי
מס' מיון: 613.7
סימן מדף: יאו
779. פנג שואי : עיצוב לחיים טובים
מס' מיון: 747
סימן מדף: זפר
780. חטאי האב
מס' מיון: ס
סימן מדף: ארצ
781. ימים בסערה
מס' מיון: ס
סימן מדף: שלו
782. מה במשפט: גיליון למורים בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים- גיליון 20 אפריל 2013
מס' מיון: 340
סימן מדף: מה
783. סערת המלחמה : היסטוריה חדשה של מלחמת העולם השנייה
מס' מיון: 940.54
סימן מדף: רוב
784. סיפור כתוב במניפה
מס' מיון: ס
סימן מדף: סי
785. חוט של חסד
מס' מיון: ס
סימן מדף: רסל
786. כמעט אמא
מס' מיון: ס
סימן מדף: שיר
787. גברת מארפל בתעלומת הרצח המשולש
מס' מיון: ס
סימן מדף: כרי
788. חוברת הכנה לצפייה : גטו
מס' מיון: מ
סימן מדף: חוב
789. שרון - תחנות חייו
מס' מיון: 92(9)
סימן מדף: שרו
790. ספר בימוי : הזמרת הקרחת מאת אז'ן יונסקו
מס' מיון: מ
סימן מדף: יונ
791. ספר בימוי : הנשים האבודות מטרויה
מס' מיון: מ
סימן מדף: לוי
792. הרמת מסך
מס' מיון: ס
סימן מדף: רוט
793. מבחן קבלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: מקמ
794. מיטה
מס' מיון: ש
סימן מדף: ויכ
795. מה במשפט : גיליון למורים בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים : גיליון 19 פברואר 2013
מס' מיון: 340
סימן מדף: מה
796. לוגיקה בארץ הפלאות : מבוא ללוגיקה באמצעות קריאת הרפתקאות אליס בארץ הפלאות
מס' מיון: 511.3
סימן מדף: שרי
797. עולם לאומי - חלק ב' : בונים מדינה במזרח התיכון
מס' מיון: 933.607
סימן מדף: בר-ה
798. מוח ולמידה : תהליכים וליקויים
מס' מיון: 157.8
סימן מדף: רחמ
799. שתיים
מס' מיון: ס
סימן מדף: שרו
800. מזוודות
מס' מיון: ס
סימן מדף: קופ
801. סיפור ורוד
מס' מיון: ס
סימן מדף: זפר
802. אנציקלופדיה היסטורית של מדינות העולם
מס' מיון: 911
סימן מדף: מסי
803. היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה
מס' מיון: 933.545
סימן מדף: רות
804. לגדול במצוינות : פדגוגיה לאלף השלישי : רעיונות וטכניקות עבור השיפור המתמיד
מס' מיון: 370
סימן מדף: פאו
805. הספרים החיצוניים לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים בשני כרכים עם מבואות ופירושים ערוכים בהשתתפות כמה למדנים ע"י אברהם כהנא : כרך ראשון
מס' מיון: 229
סימן מדף: כהנ
806. הספרים החיצוניים לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים בשני כרכים עם מבואות ופירושים ערוכים בהשתתפות כמה למדנים ע"י אברהם כהנא : כרך שני
מס' מיון: 229
סימן מדף: כהנ
807. מכורש עד אלכסנדר : תולדות ישראל בשלטון פרס
מס' מיון: 933.12
סימן מדף: רפפ
808. קדמוניות היהודים : כרך ראשון
מס' מיון: 933.12
סימן מדף: יוס
809. קדמוניות היהודים : כרך שני
מס' מיון: 933.12
סימן מדף: יוס
810. תקשורת המונים בישראל
מס' מיון: 302.23
סימן מדף: סופ
811. ספר הריצה השלם
מס' מיון: 796.426
סימן מדף: קרן
812. נצח
מס' מיון: ס
סימן מדף: סטי
813. 1900-2000 מאה שנות תרבות : היצירה העברית בארץ-ישראל
מס' מיון: 709.04
סימן מדף: אחי
814. Dali…dali…dali
מס' מיון: 759.6
סימן מדף: Dal
815. גאוגרפיה של המזרח התיכון - תמורות על סף המאה ה-21
מס' מיון: 915.6
סימן מדף: סופ
816. אזרחות - האתגר : פרקי אזרחות לחטיבה העליון
מס' מיון: 320.4
סימן מדף: נוה
817. For One More Day
מס' מיון: F
סימן מדף: Alb
818. הכניסה מסביב : שלטים מקומיים
מס' מיון: 741.6
סימן מדף: וכס
819. גוף האדם : הוראות תחזוקה - המדריך המוסמך לשימוש בגוף שיעשה אתכם בריאים וצעירים יותר
מס' מיון: 612
סימן מדף: רוי
820. ספר סודות היקום : תשובה לכל שאלה: כל מה שרצית לדעת על כל מה שרצית לדעת
מס' מיון: 523.1
סימן מדף: ספר
821. הפרטיטורה של חיי : זכרונות
מס' מיון: 927.8
סימן מדף: מהט
822. המחר לעולם אינו יודע : רוק במאה ה-20
מס' מיון: 781.66
סימן מדף: קטו
823. סיפור חייו של טולקין : הסופר שברא את "ההוביט" ו"שר הטבעות"
מס' מיון: 828
סימן מדף: טול
824. איך -זה הכול : מדוע הכי חשוב להקפיד על איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים
מס' מיון: 650.1
סימן מדף: סיד
825. להבה אפלה
מס' מיון: ס
סימן מדף: נוא
826. נפש הומיה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אור
827. בא בימים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קני
828. האיש המת
מס' מיון: ס
סימן מדף: שבי
829. פיתיונות חיים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ג'נו
830. פורקוגניטו : המוח העתידי
מס' מיון: 303.49
סימן מדף: פסי
831. שישי בבוקר : שפע המלצות לבילוי קסום
מס' מיון: E14
סימן מדף: אבר
832. ספורי בתים : סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתישבות
מס' מיון: E98
סימן מדף: ספו
833. המיליון ששינה את המזרח התיכון : העלייה הסובייטית לישראל
מס' מיון: E982.147
סימן מדף: גלי
834. לונדון בפיתה
מס' מיון: 914.21
סימן מדף: שהם
835. אומנות השיווק העצמי : איך להרשים ולהתקדם בחיים
מס' מיון: 158
סימן מדף: קלא
836. הטור השמיני : מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן
מס' מיון: H1
סימן מדף: אלת
837. מחשבות על החיים
מס' מיון: 155.916
סימן מדף: שור
838. נשים בעבודה
מס' מיון: 779
סימן מדף: אור
839. בית הקפה הקטן של קאבול
מס' מיון: ס
סימן מדף: רוד
840. ישראל 60
מס' מיון: E990
סימן מדף: משע
841. מקום לשניים
מס' מיון: E14
סימן מדף: זכא
842. סוד המוח היהודי : טכניקות לפיתוח אינטליגנציה וזיכרון מצוין
מס' מיון: 153.1
סימן מדף: כץ
843. לנצח את המוות
מס' מיון: ס
סימן מדף: בזל
844. מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג' שאלון 035805
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: גור
845. מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: גור
846. מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2 שאלון 035807
מס' מיון: 510.76
סימן מדף: גור
847. רונאלדו : השאיפה לשלמות
מס' מיון: 927.963.34
סימן מדף: רונ
848. המרד בסוריה
מס' מיון: 956.91042
סימן מדף: עג'מ
849. חברות ששינו את העולם : מחברת הודו המזרחית ועד פייסבוק [החברות הבינלאומיות והישראליות שעשו היסטוריה]
מס' מיון: 338.7
סימן מדף: מנט
850. בן לאדן : החיסול
מס' מיון: 958.1047
סימן מדף: בוד
851. אפקט האחים : מה היחסים בין אחים ואחיות מגלים עלינו
מס' מיון: 155.443
סימן מדף: קלו
852. אנטיגונה
מס' מיון: מ
סימן מדף: סופ
853. גנטיקה : פרקי לימוד לבית הספר התיכון
מס' מיון: 575.1
סימן מדף: עתי
854. כוחה של נחישות
מס' מיון: 153.8
סימן מדף: דוו
855. שיחות על תורת המשחקים
מס' מיון: 519.3
סימן מדף: שפי
856. בין הכיפה לכומתה : דת, פוליטיקה וצבא בישראל
מס' מיון: 322.5
סימן מדף: בין
857. מחיר האלטרואיזם : ג'ורג' פרייס והחיפוש אחר מקורות טוב הלב
מס' מיון: 576.5092
סימן מדף: הרמ
858. לגלות מחדש את אמריקה : איך החלה אמריקה לפגר אחרי העולם שהמציאה וכיצד תוכל לחזור ולהוביל
מס' מיון: 973.932
סימן מדף: פרי
859. כיסא פנוי
מס' מיון: ס
סימן מדף: רול
860. כמה טוב להיות פרח קיר
מס' מיון: ס
סימן מדף: צ'ב
861. הנכדה של מר לין
מס' מיון: ס
סימן מדף: קלו
862. אוגוסטוס
מס' מיון: ס
סימן מדף: ויל
863. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה פרנק
מס' מיון: ס
סימן מדף: אנג
864. מיתרי הלב
מס' מיון: ס
סימן מדף: סנד
865. כבשה שחורה
מס' מיון: ס
סימן מדף: אור
866. המכתבים הסודיים של הנזיר שמחר את הפרארי שלו
מס' מיון: 158
סימן מדף: שרמ
867. הבוגד : הסודות של ניקולס פלמל בן האלמוות 5
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: סקו
868. מזל עורב
מס' מיון: ס
סימן מדף: גוט
869. עיר מקלט
מס' מיון: ס
סימן מדף: שהם
870. מסע של מאה צעדים
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
871. תישאר קרוב
מס' מיון: ס
סימן מדף: קוב
872. זו לא השיטה, טמבל
מס' מיון: 324
סימן מדף: ויל
873. מיקוד 2011 : פיזיקה - חשמל ומגנטיות : קרינה וחומר ; ע"פ תכנית הלימודים החדשה
מס' מיון: 530.76
סימן מדף: בלו
874. לצחוק בפראות
מס' מיון: מ
סימן מדף: דור
875. עמוק בבוץ
מס' מיון: ס
סימן מדף: פדנ
876. מילה של אהבה
מס' מיון: מ
סימן מדף: גור
877. זוגות בודדים
מס' מיון: ס
סימן מדף: סגל
878. היכן שאינם
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרו
879. דארווין באיילון דרום
מס' מיון: ס
סימן מדף: ריס
880. פלונטר
מס' מיון: מ
סימן מדף: רונ
881. זה
מס' מיון: ס
סימן מדף: קינ
882. The Cry of the Haldon
מס' מיון: F
סימן מדף: LUD
883. מתבגרים במעגל קבוצתי : סוגיות בעבודה קבוצתית עם נוער עולה הנמצא בסיכון לשימוש באלכוהול וסמים
מס' מיון: 362.7
סימן מדף: מתב
884. שאלות ותשובות על העישון
מס' מיון: 613.8
סימן מדף: שאל
885. כל מה שרצית לדעת על הסרטן ולא העזת לשאול
מס' מיון: 616.9
סימן מדף: כל
886. סרטן, אורח חיים וסביבה : כל מה שרצית לדעת, כל מה שרצית לעשות
מס' מיון: 616.9
סימן מדף: סרט
887. עישון או בריאות? הבחירה בידך : כיצד להפסיק לעשן , עצות מעשיות
מס' מיון: 613.8
סימן מדף: עיש
888. שירת המדע : שנתון לספרות, אמנות ומדע לזכר עפר לידר
מס' מיון: H4
סימן מדף: שיר
889. הדרכה : טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים
מס' מיון: 658.3
סימן מדף: אבי
890. ניהול פרויקטים : תכנון, ביצוע ובקרה
מס' מיון: 658.404
סימן מדף: גלו
891. שקיעת העולם
מס' מיון: ס
סימן מדף: פול
892. חידת ואלנברג : סיפור חייו ותעלומת סופו של השליח שהציל את אחרוני היהודים בשואת אירופה
מס' מיון: 933.47439
סימן מדף: ואל
893. עיר של אפר
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קלי
894. עיר של זכוכית
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: קלי
895. אבן הדמעות : חוק הקוסמים השני - חלק ב'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
896. אבן הדמעות : חוק הקוסמים השני - חלק א'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
897. הכלה ממומביי
מס' מיון: ס
סימן מדף: פוס
898. ארץ הצללים
מס' מיון: ס
סימן מדף: נוא
899. המעון של מיס פרגרין לילדים משונים
מס' מיון: ס
סימן מדף: ריג
900. קין
מס' מיון: ס
סימן מדף: סרמ
901. עיניים כחולות מדי
מס' מיון: ס
סימן מדף: מגן
902. הכוכב הנוצץ בשמים
מס' מיון: ס
סימן מדף: קיז
903. אשמת הכוכבים
מס' מיון: ס
סימן מדף: גרי
904. מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית חלק א'
מס' מיון: 150
סימן מדף: בר-א
905. מפגשים עם הפסיכולוגיה : מפגש שני : פסיכולוגיה התפתחותית
מס' מיון: 150
סימן מדף: בר-א
906. Lorna Doone
מס' מיון: F
סימן מדף: Bla
907. Charlie and Grate Glass the Elevator
מס' מיון: F
סימן מדף: DAH
908. נשים פלסטיניות בישראל : זהות, יחסי כוח והתמודדות
מס' מיון: 301.412
סימן מדף: אבו
909. חבלי בראשית : התיישבות מושבית של יוצאי ארצות האסלאם בשנות החמישים של המאה העשרים
מס' מיון: E982.22
סימן מדף: קמו
910. הנציב האחרון : הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם, 1948-1945
מס' מיון: E96
סימן מדף: גול
911. בנדה: הסיפור האמיתי
מס' מיון: 922.963.55
סימן מדף: בן-ד
912. היד שקפאה : מדוע ישראל חוששת משלום עם סוריה יותר ממלחמה איתה
מס' מיון: 327.569.1
סימן מדף: שגי
913. שוב עומדים בטור
מס' מיון: H8
סימן מדף: לפי
914. צליחה
מס' מיון: E990.23
סימן מדף: אזו
915. מדוע "באמת" הוקמה מדינת ישראל
מס' מיון: E96
סימן מדף: כסי
916. ממני והלאה : הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל
מס' מיון: 306.87
סימן מדף: דונ
917. אלף לילה. קום : העולם הערבי היום : תרבות, דת, פוליטיקה
מס' מיון: 956
סימן מדף: חוג
918. האם הכל כשר בהתמודדות עם הטרור?: על מדיניות ההריגה המונעת (הסיכול הממוקד) של ישראל ביו"ש ובעזה
מס' מיון: 363.32
סימן מדף: קרמ
919. ציונות של שרירים : תפקידיו הפוליטיים של הספורט הייצוגי ביישוב ובמדינת ישראל, 1898-1960
מס' מיון: 796
סימן מדף: חרי
920. שער שוויון : דרום אפריקה בונה אומה
מס' מיון: 968
סימן מדף: ליא
921. ארץ, ברית : מדוע אין לישראלים מדינה דמוקרטית חילונית
מס' מיון: 322.1
סימן מדף: ישו
922. פיטר פן : מחזמר על פי ספרו של ג'יימס ברי
מס' מיון: מ
סימן מדף: פסט
923. תחנת-הדלק
מס' מיון: מ
סימן מדף: רמו
924. ילדי הנרות
מס' מיון: מ
סימן מדף: אבן
925. כולם רוצים לחיות
מס' מיון: מ
סימן מדף: לוי
926. האתר הזה נועד להריסה
מס' מיון: מ
סימן מדף: ויל
927. Trafles
מס' מיון: מ
סימן מדף: Gla
928. תולדות המוזיקה : מימי הביניים עד המאה העשרים
מס' מיון: 780.9
סימן מדף: תול
929. הכנה לקראת בגרות קיץ תשע"ב : חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר
מס' מיון: 530.76
סימן מדף: בלו
930. רוזנקרנץ וגולדנשטרן מתים : ערכת הכנה לקראת צפיה בהצגה
מס' מיון: מ
סימן מדף: סטו
931. רומנטיקאים
מס' מיון: מ
סימן מדף: לוי
932. רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים
מס' מיון: מ
סימן מדף: סטו
933. רצח : מחזה בשלוש מערכות ואפילוג
מס' מיון: מ
סימן מדף: לוי
934. הרוצח
מס' מיון: מ
סימן מדף: יונ
935. חתונת דמים
מס' מיון: מ
סימן מדף: גרס
936. רצח רבין ותרבות אי-פוליטית
מס' מיון: מ
סימן מדף: טאו
937. דמעותיה המרות של פטרה פון קנט
מס' מיון: מ
סימן מדף: פסב
938. הפורים-שפיל האחרון של היתומים של דוקטור יאנוש קורצ'אק
מס' מיון: מ
סימן מדף: עדו
939. מתוך פרשת חייו של האנס ואלדמר
מס' מיון: מ
סימן מדף: שבת
940. קולצ'או
מס' מיון: מ
סימן מדף: מיכ
941. רצח - ניתוח הצגה
מס' מיון: H2
סימן מדף: לוי
942. העלאה במשכורת
מס' מיון: מ
סימן מדף: פרק
943. הביקור
מס' מיון: מ
סימן מדף: דיר
944. אמדה (כיצד להיפטר מזה - מחזה בשלוש מערכות)
מס' מיון: מ
סימן מדף: יונ
945. מתחם התפודים
מס' מיון: מ
סימן מדף: פרק
946. New Points to Success : Workbook
מס' מיון: 428
סימן מדף: EZR
947. Close- Up : workbook
מס' מיון: 428
סימן מדף: Car
948. Close- Up : Teacher's guide
מס' מיון: 428
סימן מדף: Car
949. אוי אלוהים - דיאלוג
מס' מיון: מ
סימן מדף: גוב
950. נמר השלג (הכלה הנצחית) : רומן
מס' מיון: ס
סימן מדף: איט
951. הדייר. זר בעיר
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
952. ימים יגידו
מס' מיון: ס
סימן מדף: ארצ
953. טעות אנוש : מותחן
מס' מיון: ס
סימן מדף: לפי
954. מפוצלים
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: רות
955. לאון ולואיז
מס' מיון: ס
סימן מדף: קפו
956. נערה מברלין
מס' מיון: ס
סימן מדף: סימ
957. 1Q84 : ספר שלישי
מס' מיון: ס
סימן מדף: מור
958. בית העלמין של פראג
מס' מיון: ס
סימן מדף: אקו
959. זמן בין התפרים
מס' מיון: ס
סימן מדף: דוא
960. זה המקום
מס' מיון: ס
סימן מדף: בנא
961. הירושה : ספר רביעי
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: פאו
962. להשיג הכל : איך להגשים את היעדים והחלומות
מס' מיון: 158.2
סימן מדף: אסר
963. האוניברסיטה הקטנה של הספורט
מס' מיון: 796.03
סימן מדף: דור
964. אני לא זוכרת כלום : ועוד הרהורים ומחשבות
מס' מיון: ס
סימן מדף: אפר
965. הסוף : התרסה וחורבן בגרמניה של היטלר, 1944-1945
מס' מיון: 943.086
סימן מדף: קרש
966. 1973 - הדרך למלחמה
מס' מיון: E990.23
סימן מדף: קיפ
967. ספרות לחטיבה העליונה : מגוון יצירות בהתאמה אישית על פי צרכיו של בית הספר, מותאם לשנת הלימודים תשע"ג 2012/13
מס' מיון: 808.8
סימן מדף: ספר
968. דם העדה : חוק הקוסמים השלישי : חלק א'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
969. דם העדה : חוק הקוסמים השלישי - חלק ב'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
970. מקדש הרוחות : חוק הקוסמים הרביעי - חלק א'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
971. מקדש הרוחות : חוק הקוסמים הרביעי - חלק ב'
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: גוד
972. כמיהה לעדן
מס' מיון: ס
סימן מדף: רגן
973. אייזק ניוטון והמהפכה המדעית
מס' מיון: 925
סימן מדף: ניו
974. הבעל המסוכן
מס' מיון: ס
סימן מדף: שפי
975. ג'דע : סיפורו של אברהם שפירא שומר המושבה
מס' מיון: ס
סימן מדף: בן-ע
976. ראי-נוע
מס' מיון: ס/מב
סימן מדף: פרא
977. הצעיר הבודד בסיפורת העברית 1908-1899
מס' מיון: H3
סימן מדף: בקו
978. חוכמת המנהיגות של אלכסנדר הגדול : גישות יצירתיות לפיתוח כישורי מנהיגות וניהול
מס' מיון: 938.07
סימן מדף: קרק
979. עבמים : השנים האחרונות
מס' מיון: 001.94
סימן מדף: גרי
980. קיסרית
מס' מיון: ס
סימן מדף: שן
981. כימיה - עולם החומר : הספר המקיף לתיכון ולבגרות 3 יח"ל
מס' מיון: 540.7
סימן מדף: צ'שנ
982. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : בריאות האשה
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
983. האנציקלופדיה הרפואית החדשה: המלחמה הזיהומים
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
984. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : אבחון מחלות
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
985. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : המוח ומערכת העצבים
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
986. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : גנים ותורשה
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
987. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : הלב
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
988. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : שרירים, עצמות ופרקים
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
989. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : מערכת הנשימה
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
990. האנציקלופדיה הרפואית החדשה : מערכת העיכול
מס' מיון: 610.3
סימן מדף: אנצ
991. אש בקווים : מלחמת ההתשה בחזית המזרחית 1967-1970
מס' מיון: E990.22
סימן מדף: דרו
992. סיפור אהבות
מס' מיון: ס
סימן מדף: רוז
993. הפרדס של עקיבא
מס' מיון: ס
סימן מדף: ברנ
994. בומרנג
מס' מיון: ס
סימן מדף: רונ
995. העיניים הצהובות של התנינים
מס' מיון: ס
סימן מדף: פנק
996. נסיכת הקרח
מס' מיון: ס
סימן מדף: לקב
997. בעיית שפינוזה
מס' מיון: ס
סימן מדף: ילו
998. כוכב השטן
מס' מיון: ס
סימן מדף: נסב
999. אסיר השמים
מס' מיון: ס
סימן מדף: רוא
1000. בתוך אדם אחד
מס' מיון: ס
סימן מדף: איר